THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 7699986
QUẢNG CÁO
Tên tài liệu Download
Nghị định 90/2020 về đánh giá viên chức
ND_03_Ve_bao_hiem_bat_buoc_trach_nhiem_dan_su_cua_chu_xe_co_gio
Nghị định 137/2020 về quản lý sử dụng pháo
Quyết định 166/QĐ-BHXH 2019 Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
Nghị_định_30_2020_NĐ-CP_về_công_tác_văn_thư
Quyết_định_174_QĐ-TLĐ_2020_ban_hành_Điều_lệ_Công_đoàn_Việt_Nam_khóa_XII
Nghị_định_29-2012-ND-CP_Tuyển_dụng_viên_chức
Nghị_định_04_2015_NĐ-CP_Về_thực_hiện_dân_chủ_trong_hoạt_động_của_cơ_quan__hành_chính_nhà_nước_và_đơn_vị_sự_nghiệp_công_lập
NĐ_35-2005-NĐ-CP_về_việc_xử_lý_kỷ_luật_cán_bộ_công_chức
nghi_dinh_88_về_sửa_đổi_bổ_sung_nghị_định_56_về_đánh_giá_phân_loại_công_chức_viên_chức
Nghị_định_56_2015_ND-CP_Danh_gia_Phan_loai_CB_CC_VC
NĐ_35-2005-NĐ-CP_về_việc_xử_lý_kỷ_luật_cán_bộ_công_chức
NĐ_108_về_chính_sách_tinh_giảm_biên_chế.pdf
Nghị định quy định một số điều của Luật trẻ em
Nghị định 80-QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Nghị định 38-Khí tượng thủy văn
Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/1015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
CV_663_tiep_tuc_day_manh_trien_khai_thuc_hien_CT_19
QD 01 ban hanh quy dinh thuc hien nep song van minh
Nghị_định_152_2006_NĐ_CP_Hướng_dẫn_Luật_Bảo_hiểm_xã_hội_về_bảo_hiểm_xã_hội_bắt_buộcTÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Hoàng Lan
Nguyễn Thị Hoàng Lan
Hiệu trưởng
Phan Thị Loan
Phan Thị Loan
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882856 - Email: thlocthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com